หน้าแรก > เกม > ง่ายๆ  > sort the color - water puzzels

sort the color - water puzzels

  • ขนาดไฟล์: 12.936.985 byte
  • หมวดหมู่: ง่ายๆ
  • ดาวน์โหลด:
  • อัพเดทล่าสุด: 2022-12-23
  • sort the color - water puzzels screenshot 0
  • sort the color - water puzzels screenshot 1
  • sort the color - water puzzels screenshot 2
  • sort the color - water puzzels screenshot 3
  • sort the color - water puzzels screenshot 4
  • sort the color - water puzzels screenshot 5

sort the color - water puzzels คำอธิบาย

Water Sort Puzzle is a fun and relaxing puzzle game! Try to sort the colored water in the bottles until all colors are the same. Sort all the bottles to win. Since there are more bottles to arrange colors in at higher levels, it becomes harder. A brain-training game that's both hard and relaxing!

HOW TO PLAY
- Tap on one bottle and pour water from that glass into another bottle.
- You can only pour if the two bottles have the same color on top and have their own space to hold more water. If it is not the same color or the bottle is full, you can not pour them.
- Keep pouring colored water among the bottles until each bottle has ONE color!
- If you get stuck, don't worry, we have a booster for you and you can always restart the level.

FEATURES
- One-finger control, just Tap-and-Play. Easy and peasy for everyone.
- All levels from easy to complex. The more level you reach, the more bottles of colorful water for you to sort.
- Calming and relaxing sound. Especially, the water sound when you pour the bottle.
- Custom background for you.
- No time limit and penalties. You can always enjoy playing this water sort puzzle game at any time and place!

A mind-blowing color water sort puzzle game. Very easy to play.
Think, sort out, and solve the color puzzle games!
Download and Play NOW! Enjoy Sort Water Game - Color Puzzle now - pouring water never gets such exciting!
Match Alphabets ABC Puzzle Whos Your - Daddy 2 Adviser